بخوانیم و بیشتر بیندیشیم چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ 22:49

ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ، ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!
ﯾﮑﯽ، ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ..
یکی دیگه به خودش نمیرسه...
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ..
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ، عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ...!
یکی محبت نمی کنه ...!
یکی دیگه محبت نميپذيره ...!
و.....
اینگونه است ک ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ میشوند...!
پائولو كوئيلو
متني که برنده ی بهترین جایزه سال شد...

 

فهمیدن کار هر آدمی نیست!

ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺎﻥ

 ﻣﺜﻞ ﺯﺭﺷﮏ ﻭ ﭘﻠﻮ

 ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﺧﯿﺎﺭ

 ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻭ؛

 ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﻦ

 ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ

 ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻭ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

 ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﺎ ﻭ ﭘﻨﯿﺮ

  ﺍﻣﺎ ... ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺸﻮﻥ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺰﻧﻪ

 ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺮﺷﯽ

 ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﻭ ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ

 ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﻭ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ،...

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﻩ

 ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯿﻢ

 ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﻫﺴﺘﯿﻢ

 ﺍﻣﺎ ... ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺻﻼ ﺟﻮﺭ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﯾﻢ

 ﭘﺲ ﺗﻮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻤﻮﻥ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ

 ﺗﺎ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﻧﺰﻧﯿﻢ!

ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ....

ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺯﺥ ﺑﺘﺮﺳﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ .....

ﺑﻪ ﺭﻗﺺ ﺩﺭﺁﯾﯽ.....

ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﺳﺖ....

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ  ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮ ﻭﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ  ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﮐﺎﺭ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ!

ﺷـﺎﻣﻠﻮ

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

شنبه ۴ بهمن۱۳۹۳ 10:46

قـرار نـیـسـتــــــ مـن طـوری زنـدگی کـنـم کـه دنـیـا دوسـت داره،خـب طـبـعـا قـرارهـم نـیـست دنـیـا هـمـونطـوری بـچـرخـه کـه مـن دوسـتــــــ دارم .جـروم دیـویـد سـالـیـنجـر

اگر افسردگی دارید، در حال زندگی در گذشته هستید اگر اضظراب دارید، درحال زندگی در آینده هستید اگر آرامش دارید در حال زندگی در زمان حال هستید!

این دو نکته را به خاطر داشته باشید: هرچقدر احساس گناه داشته باشید، گذشته تغییر نمیکند و هرچقدر استرس داشته باشید آینده عوض نمیشود . . .

تقریبا همه مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند، تلف می کنند.(ساموئل جانسون)

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد دکتر علی شریعتی

کشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است. پائولو کوئیلو

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناك تر از احساس تنهایی وجود نداشته است. نیچه

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می رسی که دیگه برات مهم نیست!دیوید سالینجر

رسم جهان این است که قانون بسازد ولی خود از عادت پیروی می کند. میشل فوکو

طریق دوست داشتن هر چیز آن است که بدانی آن را روزی از دست می دهی. گیلبر چیسترتن

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست. ژوآن هرییس

زندگی یعنی بارانی از کثافت و در این میان، "هنر" تنها چتری است که داریم. ماریو بارگاس یوسا

هیچ انسانی کامل نیست اما آدمهایی که خیال می کنند، کامل هستند هرگز به درد کار تیمی نمی خورند... جان ماکسول

مردها وقتی عاشق می شوند به دنیا می آیند، و زنها عاشق که می شوند، می میرند! ویسلاوا شیمبورسکا در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود. راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید. اُرد بزرگ

من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود. آگاتا کریستین

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی. شوپنهاور

عشق همیشگی است و این ما هستیم كه ناپایداریم عشق متعهد است و مردم عهد شكن عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم همیشه نیستند. لئوبوسكالیا

و:

وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه وقتی تشنه ای یه قطره آب خوشبختیه وقتی خوابت میاد یه چرت کوچیک خوشبختیه خوشبختی

یه مشتی از لحظاته یه مشت از نقطه‌های ریز که وقتی کنار هم قرار می‌گیرن یه خط رو می‌سازن به اسم زندگی قدر خوشبختی‌هاتونو بدونید.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتی برای زندگی تو و من سه شنبه ۲۸ مرداد۱۳۹۳ 14:19

 

آنهایی که در زندگیت نقشی دارند دوست بدار نه آنهایی که برایت نقش بازی میکنند

مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشکها مترسک ساختیم لعنت به این حماقت

قله ای که چند بار فتح شود بی شک روزی تفریحگاه عمومی خواهی شد

 

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ،

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ.

یک زن زیبا “چشم” را خشنود می کند و

یک زن خوب “دل” را 

اولی یک “جواهر” است و

دومی یک “گنج . .

***

گمان می برم که اگر خداوند

صد هزار گونه خنده می آفرید

اما رسمِ اشک ریختن را نمی آموخت،

قلب حتی تابِ دَه روز تپیدن را هم نمی آورد!

از نادر ابرهیمی

 

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

در یک رابطه بودن به معنای بوسیدن، قرار گذاشتن یا در دسترس بودن نیست. به معنای بودن با کسی است که شما را به گونه ای خوشحال کند که هیچ کس دیگری نتواند!

برای زندگی کردن دو راه وجود دارد. یکی اینکه گویی هیچ معجزه ای وجود ندارد و دیگری اینکه گویی همه چیز یک معجزه است. (اینشتین

 اگر میدانستید که افکارتان چقدر قدرتمند است، هیچگاه حتی برای یک بار دیگر هم منفی فکر نمی کردید!

کلمات، قدرت آزار دادن شما را ندارند، مگر اینکه گوینده آن برایتان بسیار عزیز باشد.

یک پسر میداند چیزی را که میخواهد چگونه بدست آورد. اما یک مرد میداند چیزی را که بدست آورده چگونه نگه دارد.

هیچگاه نمی توانید یک اشتباه را دو بار مرتکب شوید چرا که بار دوم دیگر آن یک اشتباه نیست بلکه یک انتخاب است.

 به خودتان اجازه ندهید توسط این سه چیز تحت کنترل درآیید: گذشته تان، مردم و پول.

 ذهن فراموش می کند اما دل همیشه بخاطرش می ماند.

هرگز برای کسی که شما را می آزارد گریه نکنید... در عوض لبخند بزنید و به او بگویید، ممنون بخاطر اینکه به من فرصتی دادی تا کسی بهتر از تو را پیدا کنم!

همیشه دنبال افرادی که کمترین اهمیت را در زندگی به ما می دهند می دویم. چرا به این کار پایان ندهیم و اطرافمان را نگاه نکنیم تا ببینیم چه کسانی دنبال ما می دوند؟

 همه افراد به عنوان یک انسان قابل احترامند اما از هیچکس نباید بت ساخته شود.

 اگر کسی را ترک می کنید لااقل به وی علتش را توضیح دهید؛ چون اینکه ببیند لایق یک توضیح ساده هم نبوده، دردناک تر از خود ترک شدن است.

کلید یک رابطه موفق: دوستی، آزادی، صداقت، اعتماد، درک و گفتگو.

 اگر خدا دعاهای شما را مستجاب کند، ایمانتان را افزایش داده، اگر با تاخیر مستجاب کند، صبرتان را زیاد کرده و اگر مستجاب نکند، چیز بهتری برایتان در نظر دارد.

 هرگاه آماده بودید عاشق شوید، نه هرگاه که تنها بودید.

 اگر نتوانید به یک خانم احترام بگذارید، حق صحبت کردن با وی را از دست خواهید داد.

 وقتی کسی را می بخشید، شخصی که بیشترین منفعت را می برد، خود شما هستید.

 سخن گفتن با خدا مانند صحبت کردن با یک دوست پشت تلفن است... ممکن است او را در طرف دیگر نبینیم، اما می دانیم که دارد گوش می دهد...

گفتن خداحافظ به کسی که نمی خواهید بگذارید برود واقعاً دردناک است، اما حتی دردناک تر این است که از کسی که هیچگاه قصد ماندن نداشته بخواهید بماند.

وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید، در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت: شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي براي تفكر در زندگي دوشنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۳ 16:2
حـتـی افـرادی هـم که مـعـتـقـد هـستـنـد سـرنـوشـت هـمه از قـبـل تعـیـیـن شـده و قـابـل  تغـیـیـر نیـسـت؛ مـوقـع رد شـدن از خـیـابـان ابـتـدا دو طـرف آن را نگاه میـکـنـنـد. اسـتـیـون هـاوکـیـنگ

تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید داشته باش..

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت، پس همیشه شاد باش . . .


به کم نورترین ستاره‌ها قانع باش، که چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .

 زندگی چون گل سرخ است  پر از عطر... پر از خار... پر از برگ لطیف...  یادمان باشد اگر گل چیدیم، عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند...!

دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از آن استفاده کنی بلکه فرمان است که تو را به راه درست هدایت می کند.

دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه.

تمام چیزها در زندگی موقتی هستند. اگر خوب پیش میره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام نخواهند داشت. اگر بد پیش میره نگران نباش، برای همیشه دوام ندارد.

اغلب وقتی امیدت رو از دست می دی و فکر می کنی که این آخر خطه، خدا از بالا بهت لبخند می‌زنه و میگه: آرام باش عزیزم، این فقط یک پیچه نه پایان...

شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکنه چیزی بدتر از دست دادن بینایی باشه؟ او جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت.


نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

تجربه به معلم سختگیری است. او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد. کارایل

به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان  ما در آن است و درد ما نیز، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش  می کشد، نه آرام می شود  و نه همچون ما تباهی می پذیرد. فردوسی خردمند

پول مانند حس ششم است که بدون آن نمی توان از پنج حس دیگر به طور کامل استفاده کرد. بدون درآمد کافی نصف امکانات زندگی به روی ما مسدود خواهد شد. سامرست مرآم

با مشکلات می جنگیم که به آسایش برسیم، وقتی به آسایش رسیدیم آسایش را غیر قابل تحمل می دانیم .بروکس آدامز
دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر . بزرگمهر
یکی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید: چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدائید و همواره آرزوهایی کنید که صادقانه می خواهید نه آن چرا که فکر میکنید شاید بتوان بدست آوریدکاترین پاندر
هر روز همان روز را زندگی کن و بدین سان تمامی عمر را زندگی کرده‌ای . نانسی سیمس
بارش باران تپش زندگی و مهربانی است . ارد بزرگ
درسهائی که بر زانوی مادر آموخته شده، آموزش هایی که پدر داده، همراه با داستانهای شیرینی که در کنار بخاری به گوش خورده، یادگارهای شیرینی است که هرگز کاملاً از یاد نمی رود . لامنه

لبخند زن دردو موقع آسماني و فرشته مانند است: يكي هنگامي كه براي اولين بار با لبخند به معشوق مي گويد دوستت دارم وديگر هنگامي كه براي اولين بار به روي نوزادش لبخند مي زند . ويكتور هوگو
آنكس كه زورمند و قوي است، مي تواند با مشت تواناي خود دهان ضعيفي را در هم بشكند در حاليكه بايد بداند كه مشت درشت تري هم در آستين قويتري پنهان است . پوشه

به نظر من ما روزي خواهيم مرد كه نخواهيم و نتوانيم از زيبايي لذت ببريم و در صدد نباشيم آن را دوست بداريم . آندره ژيد
مردم آدمهاي بردبار را با ادب مي دانند حال آنكه بردباري سنجشي درست نيست! بايد ادب آدمها را در آزمون ها سنجيد و نه در سكوتها ... ارد بزرگ

شايد مانند كودكي باشيم كه در كنار دريا با سنگ ريزه ها و صدفهاي زيبا بازي مي كند اما غافل ار آنيم كه دريايي بس بزرگ و اقيانوسي بي كران در مقابل ديدگانمان وجود دارد كه در اعماق آن اسرار عظيم و شگفت انگيز نهفته است . نيوتن

وقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد، فقط به سادگي بگو همه اش تقصير من بود . جكسون براون اگر به مهماني گرگ مي رويد ، سگ خود را به همراه ببريد . گوته
وقتي نانوا نان را با دقت و وسواس مي پزد و به دست مشتري ميدهد ، خدا با او در كنار تنور ايستاده است . كريستيان بوبن

شکسپیر گفت :من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..قبل از اینکه صحبت کنی گوش کن قبل از اینکه بنویسی  فکر کن قبل از اینکه خرج کنی درآمد داشته باش قبل از اینکه دعا کنی  ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی احساس کن، قبل از تنفر  عشق بورز، زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

محرک ترین کلمه هدفمندی است زندگی بدون هدف، واهی پیمودن است و هــدفمنــدتـرین کلــمه "موفقیت" است پس همه با هم پیش به سوی موفقیت... 

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتی برای عشق, برای عاشق و عاشقی چهارشنبه ۱۷ مهر۱۳۹۲ 23:55
من و قصه دلتنگیهایم

 تو ميداني از مرگ نمي ترسم

فقط حيف است، هزار سال بخوابم

و خواب تو را نبينم...

عباس معروفي

 

 قطار مي رود....تو مي روي..... تمام ايستگاه مي رود............

و من چقدر ساده ام كه سالهاي سال ،در انتظار تو

كنار اين قطار رفته ايستاده ام

و همچنان به نرده هاي ايستگاه رفته تكيه داده ام!!

 

مثل كشيدن كبريت در باد

ديدنت دشوار است

من كه به معجزه ي عشق ايمان دارم

مي كشم؛ آخرين دانه ي كبريتم را در باد

هر چه بــــــادا بــــــــــاد!

 

 خواستن ،هميشه توانستن نيست

گاهي فقط، داغ بزرگي است

كه تا ابد بر دلت مي ماند

 

 يادته زير گنبد كبود تو بودي و كلي آدماي حسود؟

تقصير همون حسوداست كه حالا

هستي ما شده يكي بود يكي نبود...

 

 كاش هميشه در كودكي مي مانديم

تا به جاي دلهايمان

سر زانوهايمان زخمي ميشد!...

 

مرا به ذهنت نه! به دلت بسپار

من ازگم شدن درجاهاي شلوغ ...ميترسم ...

 

 برگـَـــرد..

یادت راجاگذاشتی ...

نمي خواهم عُــمري به اين اميد باشم

كه براي بُردنَش بر مي گردي ..

 

 انگـــار

آخرین سهم ما از هم

همین سکوتـــــــــ اجباریست ...

 

در بدرقــــــه چشمان تو نمیتوان غربت را فراموش كرد و كوچــــــه سرارسر میشود از وداعی عاشقانــــه...

 

 گـل یا پــوچ؟

دستتــــــ را باز نکن، حســم را تباه مکــن

بگذار فقط تصــــــور کنم ..

که در دستانتــــ

برایـــم کمی عشق پنهـــان است ..

 

سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

 

" تـــو " دو حرفـــــــــ بیشتر نیســـت ،

کلمه ی کـــوتاهی که برای گفتنش ..

جانم به لبـ رسید و ناتمام ماند

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي پر نغز براي ما در زندگي سه شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۲ 9:16
انسان پدیده ای غریب است: به فتح هیمالیا می رود، به کشف اقیانوس آرام دست میابد، به ماه و مریخ سفر می کند، تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند و آن دنیای درونی وجود خود است . . .

خانه ات را برای ترساندن موش، آتش نزن. مثل فرانسوی

مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن . .
نه هر چشم بسته ای، خواب است؛ و نه هر چشم بازی، بینا  . . .
جــــاده هـــای زنــــــدگـی را خـــدا هـــمـوار میـکــنـد .کــــــار مــــا فـــقـــط بـــــرداشــــتـن ســـنــگ ریـــــزه هـــاسـت  . . .
دوست داشتن یک موجود در این است که  پیر شدن با او را بپذیریم . آلبر کامو
مردمی را دیدم برای داشتن ظاهری زیبا، وقت و هزینۀ زیادی صرف می کردند اما برای داشتن ذهنی زیبا، هیچ . . .
دوست داشته باشید کسانی را که به شما پند میدهند نه مردمانی که شما را ستایش میکنند . . .
یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند
ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند . . .
بدان که جز با چشم دل نمی‌توان خوب دید آنچه اصل است، از دیده پنهان است . . .
بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش :آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی
پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری . . .
آنان که قدرت را با پول می خرند، عدالت را هم با پول می فروشند . . .
اسب اصیل هیچ گاه به دیگر اسب ها در طی مسابقه نگاه نمی کند بلکه تمام توجه خود را روی سریع تر دویدن معطوف می کند . . ..
اینجا مهم نیست چه باشی، مهم آن است از تو چه بگویند  . . .
برآنچه گذشت، آنچه شکست، آنچه نشد،حسرت نخور، زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .
هنر بزرگ، هنر فاصله‌هاست آدم، زیادی نزدیک باشد می‌سوزد، زیادی دور، یخ می‌زند باید نقطه‌ی درست را پیدا کرد و در آن ماند. کریستین بوبن
اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی . . .
آدمــیـزاد هــرگــز نـمـی‌فـهـمـد که تــا چــه انـــدازه عـــاشــق اســت مــگـر زمـــانــی کــه بــکـوشــد دیــگـر عــاشــق نـبـاشــــد  . . . هریت بیچر استو
با هیچ کس نبودن بهتراست از حضور اشتباه درکنار کسی بودن . . .
شاید چالاک‌ترین انسان نباشم شاید بالا بلندترین یا نیرومندترین نباشم شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم و این کار ، هنر ” خود بودن ” است . . آدما به اندازه کمبودهاشون دیگران رو آزار میدن  . . .
آنـچـه مـردم را دانـشمند مـی کـند، مــطالبی نـیست کـه می خـوانـند، بــلـکه چـــیـزهـایـی اســت کـه یــاد مـی گــیـرنـد . . .
هرگز شادی آدمها را از میزان خنده‌هایشان نسنجید هرگز تنهایی آدمها را از تعداد دوستانشان قضاوت نکنید . . .
سکوت هرکز اشتباه نمیکند و هرچه طولانی تر باشد ، بهتر فضاوت میکند.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات درهم زندگي دوشنبه ۱۴ مرداد۱۳۹۲ 10:11
پیمانی که در طوفان با خدا می بندی، در آرامش فراموش نکن!

توی جاده‌ای که انتهاش معلوم نیست پیاده یا سواره بودن فرقی نمیکنه اما اگر كسي باشه که تنهات نذاره بی انتها بودن جاده آرزوت میشه...

 ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺭﻭ نکن ... ﺍﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ... سیـــر ﻣﯽﺷﻮﺩ.

 بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت، غصــه هــم خــواهــد رفــت..  سهراب سپهری

بعضــــــی وقتا چیـــــــزی مینویسی فــــــقط برای یک نفـــــــر امـــــــا دلت میگیرد وقتی یـــــــادت می افتد که هـرکسی ممکن است بخــــــواند جــــــــز آن یک نفـــــــــر.

 سرانجام منی، حتی اگه دستات رو گم کردم. یه عهدی با من و جاده است که بی تو بر نمیگردم.

 هرکس به طریقی دل ما می‌شکند اما تو خیلی خلاقیت به خرج دادی.

 حتی آنگاه که بدون امید زندگی می کنیم هم آرزوهایی داریم ... دانته

  روزها یکی پس از دیگری میرود و من هنـــــوز منتظر فردا هستم!

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی چون زمانی که از دستش بدی مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی اون دیگر صدایت را نخواهد شنید!

 تنـــها بـــودن بهـــتر از اینـــه كـــه پهـــلوی عشـــقت بشـــینی و احســـاس تنـــهایی كنـــی...!

 معذرت خواهی؛ همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی، و حق با یکی دیگه است. . . معذرت خواهی؛ یعنی اون رابطه شاید بیشتر از غرورت برات ارزش داشته.

زمـــــان، غارتـــــگــر غـــریبـــی اســــت...

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات زیـبا و حکیـمانه یکشنبه ۲ تیر۱۳۹۲ 16:9

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

 ماهي اگر دهانش را بسته نگه دارد، گرفتار نمي شود. شیخ بهایی

عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست. احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست. یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.

همیشه هر چیزی را که دوست داریم بدست نمی‌آوریم، پس بیاییم آنچه را که به دست می‌آوریم دوست بداریم.
انسان عاشق زیبایی نمی شود، بلکه آنچه عاشقش می شود در نظرش زیباست!

انسانهای بزرگ دو دل دارند؛ دلی که درد می‌کشد و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار است.
عشق در لحظه پدید می آید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.

اینجا در دنیای من، گرگها هم افسردگی مفرط گرفته‌اند دیگر گوسفند نمی‌درند به نی چوپان دل می‌سپارند و گریه می کنند...

می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان‌ها که: پدر تنها قهرمان بود، عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد بالاترین نــقطه‌ى زمین، شــانه‌های پـدر بــود ... بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادرهای خودم بودند .تنــها دردم، زانوهای زخمـی‌ام بودند. تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازی‌هایم بـود و معنای خداحافـظ، تا فردا بود...!

این روزها به جای" شرافت" از انسان ها فقط" شر" و " آفت" می بینی !

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب!  بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری...

ماندن به پای کسی که دوستش داری  قشنگ ترین اسارت زندگی است !

می کوشم غــــم هایم را غـــرق کنم اما  آنها یاد گرفته اند شــنا کنند ...

مگه اشك چقدر وزن داره...؟ که با جاري شدنش، اينقدر سبک مي شيم...

 اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن

همیشه رفیق پا برهنه‌ها باش، چون هیچ ریگی به کفش شان نیست

با تمام فقر، هرگز محبت را گدایی مکن و با نمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن

هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید

اگر رنجی نمیبردیم هرگزمهربان بودن را نمیآموختیم . . .

 

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي كه سرشار از معناست دوشنبه ۲۰ خرداد۱۳۹۲ 13:1

جان لنون می گوید وقتی به مدرسه می رفتم، با پرسش زیر مواجه شدم بزرگ که شدی،میخواهی چه کاره شوی؟ من پاسخ دادم می خواهم خوشحال شوم. آن ها به من گفتند که مفهوم پرسش را متوجه نشده ام. من به آن ها گفتم: این شما هستید که مفهوم زنده گی را متوجه نشده اید. بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن که بدترین روزها در کنارت بوده اند ...
بنام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است
ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد، تا اینکه دروغی آرامم کند ...
تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌! یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا ...
خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده ...
با کسی زندگی کن که مجبور نباشی یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی ...
انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛ بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد!
مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از آن گل ها دوست داشتنی ترند ...
چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است ...
دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند ولی هرگز خواب هم را نمی بینند ...
اگر گیاهان صدایی نداشته باشند به معنای آن نیست که دردی ندارند ...
اگر میخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد باور محال بودنش را عوض کن ...
برنده می گوید مشکل است، اما ممکن و بازنده می گوید ممکن است، اما مشکل ...
آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند ...
حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتان مغرور نشوید چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید ...
برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم، احتیاج به جوانی دارم ..."ژوبرت"
یادها فراموش نخواهند شد، حتی به اجبار و دوستی ها ماندنی هستند، حتی با سکوت ...
دوستی کلام زیباییست که هرکس درکش کرد، ترکش نکند ...
زندگی قانون باورها و لیاقتهاست، همیشه باور داشته باش که لایق بهترین هایی ...
اگر مایلیم پیام عشق را بشنویم، بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم ...
زندگی یعنی: ناخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن دیوانه وار عشق ورزیدن
و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد، مردن ...
زن مانند شیشه ی ظریف و شکستنی است هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید، زیرا ممکن است این شیشه ناگهان بشکند ...
آموخته‌ام که هیچ‌گاه نجابت و تواضع دیگران را به حساب حماقت‌شان نگذارم ...
گلایه ها عیبی ندارد، کنایه هاست که ویران می کند.
یادمان باشد که "اعتماد" المثنی ندارد، پس لطفا گمش نکنیم.
یه قلب پاک از تمام مکانهای دیدنی جهان زیباتر است.
 در زندگی باران نباش كه فكر كنند خودت را با منت به شیشه میكوبی؛ابر باش تا منتظرت باشند كه بیایی

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي براي تفكر شنبه ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۲ 14:59
اگـر امـشب هم از حوالی دلم گذشتـی، آهسته رد شو غم را با هزار بدبختی خوابانده ام...

وقتی همه با من هم عقیده می شوند، تازه احساس می کنم که اشتباه کرده‌ام!!! اسکار وایلد

سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول می گیرد.احمد شاملو

خواجه عبدالله انصاری فرمود: بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است، و روزه فزون داشتن، صرفهی نان است و حج نمودن، تماشای جهان است. اما نان دادن، کار مردان است...

به کوچهای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛ به من گفت: نرو که بنبسته! گوش نکردم، رفتم. وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!

به سرآستین پاره کارگری که دیوارت را می‌چیند و به تو می‌گوید ارباب، نخند!

آدما گاهی لازمه چند وقت کرکره شونو بکشن پایین یه پارچه سیاه بزنن درش و بنویسن:کسی نمرده فقط دلم گرفته.

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند.اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه...
آنجا که در میان خاک خوابیدی؛"سنگ تمام" را می گذارند و می روند ...!

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات عبرت آموز و تأمل برانگیز از بزرگان چهارشنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۱ 14:11

/**/

به شخصیت خود….. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.. زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست.. و آبرویتان… تصورات دیگران نسبت به شما.

به اندازه ی باورهای هر کسی؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی، تو را احمق فرض خواهد کرد!

اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید، آن شخص را احمق فرض نکنید. بلکه بدانید او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته‌اید به شما اعتماد کرده است..

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی در هر صورت بهم لطف میکنی چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم . شکسپیر

گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که . . . چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد.

کم باش از کم بودنت نتـرس اونی که اگـه کم باشی ولت میکنه، همونه که اگه زیـاد باشی حیفو میلت میکنه.

اگر میخواهی دروغی نشنوی، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته‌های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزندالوین تافلر

نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم.

باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند اماعقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتر از ابرها پرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند

یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود

روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید.

تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان. وین دایر

انسانهاى بـزرگ، دو دل دارند؛دلى که درد مي‌کشد و نهان است و دلـي که میخندد و آشکار است.

زمانی که خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند، روزگار افولتان آغاز شده است.

برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند که به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم.

آدم ها مثل عکس ها می مونند: زیاد بزرگشون کنی، کیفیتشون میاد پایین

کسانی که پشت سرتان حرف می زنند، دقیقا به همانجا تعلق دارند، پشت سرتان

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی؛ اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی … . به همین راحتی

و اما:

در عجبم از زنان که از خدای به این بزرگی فقط یک شوهر می خواهند و از شوهر به این درماندگی همه دنیا را!!  شکسپیر

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

آنجا که ازدواجی بدون عشق صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.بنیامین فرانکلین

در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصیری نداردآلبرت اینشتین

از شبنم عشق خاك آدم گل شد     صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

 سر نشتر عشق بر رگ روح زدند   یک‌قطره فروچکید، نامش دل شد. کاشانی

آن‌گاه که عشق تورا می‌خواند، به‌راهش گام نه! هرچند راهی پرنشیب. آنگاه که تورا زیر گستره بال‌هایش پناه می‌دهد، تمکین کن! هرچند تیغ پنهانش جانکاه. آن‌گاه که باتو سخن آغاز کند، بدو ایمان آور! حتی اگر آوای او رؤیای شیرینت را درهم‌کوبد، مانند باد شرطه که بوستانی را. جبران خلیل جبران

 از پریدن‌های رنگ و از طپیدن‌های دل   عاشق بی‌چاره هرجا هست رسوا می‌شود. ناشناس

ازدواج وسیله‌ای است برای فرار از ترس تغییر، ازدواج وسیله‌ای است تا پیوند را تثبیت کنی. اما عشق چنان پدیده‌ای است که به محض تلاش برای تثبیت آن، خواهد مرد. ایستایی در عشق همان و نابودی عشق همان. عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می‌سازد. اوشو

 اگر ایجاد پیوند آزاد باشد، با آزادی همراه باشد، شادی از راه خواهد رسید، چون آزادی ارزش غایی است، چیزی از آن بالاتر نیست. اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند، عشق تو عین برکت است، و اگر سوی بردگی رهنمونت كند نه برکت که لعنت است. اوشو

اگر صد آب حیوان خورده باشی   چو عشقی در تو نبود مرده باشی. وحشی بافقی

عاشقی پیداست از زاری دل     نیست بیماری، چو بیماری دل مولوی

بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می‌ورزند تا به معشوق. فرانسوا لارشفوکو

 پاکشیدن مشکل است از خاک دامن‌گیر عشق   هرکه را چون سرو این‌جا پای در گل ماند، ماند. صائب تبریزی

ترجیح می‌دهم در آتش کین آن‌ها نابود گردم، تااین‌که بدون عشق تو تن به ذلت زندگی تسلیم کنم.  ویلیام شکسپیر

تجربه به ما میآموزد که عشق آن نیست که به هم خیره شویم؛ عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم. آنتوان دو سنت‌اگزوپری

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

ازدواج مثل شهر محاصره شده است: کسانی که داخل شهرند سعی دارند از آن خارج شوند و آنها که خارج هستند کوشش دارند که داخل شوند ! فرانکلین
 زندگی زناشویی مثل تئاتر است: مردم صحنۀ زیبا و آراسته آن را می بینند؛ درحالی که زن و شوهر با پشت صحنۀ درهم ریخته و پر ماجرای آن سر و کار دارند. فرانسیس بیکن
 تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند؛ اما بعد از ازدواج تقریبا ً هرچیزی می تواند سبب جدایی آنان شود ! سامرست موام
 ازدواج با یک مرد مثل خریدن کالایی است که مدتها مشتاقانه از پشت ویترین تماشایش کرده اید؛ اما وقتی به خانه می‌رسید از خریدنش پشیمان می شوید ..! جین کر
 ازدواج برای کسانی که تصور می کنند صبح روز بعد از آن، آدم دیگری می شوند موضوعی نا امید کننده است. اموئل راجرز
 مجردان بیشتر از متاهلین درباره زنان اطلاع دارند، چون اگر نداشتند آنها هم ازدواج می‌کردند! اچ.ال.منکن
  مرد با ازدواج روی گذشته اش خط می کشد، ولی زن باید روی آینده خود خط بکشد. سینکلر لوییس

  قبل از ازدواج؛ مرد قبل از خواب به حرف هایی می اندیشد که شما گفته اید، اما بعد از ازدواج؛ مرد قبل از این که شما حرف بزنید به خواب می رود! هلن رولان
  هیچ گاه ازدواج نکردم چون سه حیوان خانگی داشتم که دقیقا نقش یک شوهر را به تناوب برایم ایفا می کردند. یک سگ داشتم که هر روز صبح غرغر می کرد. یک طوطی داشتم که تمام بعداز ظهر بد و بیراه می گفت و یک گربه که همیشه دم دمهای صبح به خانه بازمی گشت! ماری کورلی
  زنان با این آرزو با مردان ازدواج می کنند که مردان تغییر کنند ... که نمی کنند. مردان با این آرزو با زنان ازدواج می کنند که زنان تغییر نکنند ... که می کنند !
خیلی بامزه است: هنگامی که زنان از ازدواج خود داری می کنند اسمش را می گذاریم عشق به استقلال اجتماعی، اما وقتی مردان از ازدواج خودداری می کنند به آن می گوییم ترس از مسئولیت اجتماعی! وارن فارل
اگر می خواهی برای یک روز معذب باشی مهمان دعوت کن. اگر می خواهی یک سال عذاب بکشی پرنده نگه دار و اگر می خواهی مادام العمر در عذاب باشی ازدواج کن! ضرب المثل چینی
  اگر از دوران مجردیت لذت نمی بری؛ ازدواج کن. اونوقت حتما ً از دوران مجردیت لذت می بری! ضرب المثل چینی
 برای ازدواج کردن لحظه‌ای درنگ نکنید! اگر زن خوبی نصیبتان شود، خوشبخت می‌گردید .. و اگر زن بدی گیرتان آمد مثل من فیلسوف می شوید!! سقراط

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي براي تفكر بيشتر یکشنبه ۱۲ آذر۱۳۹۱ 12:9

برای من فقط کافی است مطمئن باشم که تـو و مـن در این لحظه وجود داریم،  هــمـین ...گابریل گارسیا مارکز

دنیا بد ساخته شده است. آن کس که دوست دارد، مورد محبت نیست. آن کس که مورد محبت است، خود دوست ندارد. آن کس که دوست دارد و مورد محبت است، یک روز دیر یا زود از عشق ِ خود جدا می شود ...ژان کریستف رومن رولان

در زندگی زمانی فرا می‌رسد که بینِ آدمهایی که شناخته‌ای، شمار ِ مُردگان بیش از زندگان است. شهرهای نامرئی - ایتالوکالوینو

در این زمانه، اعتماد آخرین چیزی است که می توان طلب کرد. پل استر

چیزی که بیشتر از همه عشق را تباه می کند این است که یک دفعه متوجه می شوی رفتار مقبول سابقت دیگر مضحک شده است ...کورت وانگات

به نظر من ما انسانها بر روی کره زمین زندگی نمیکنیم، بلکه سرزمین واقعی ما قلب کسانی است که به آنها علاقه داریم. کریستین بوبن

گرفتن تصمیم آسان و اجرای آن سخت است و زندگی،مجموعه همین سختی ها وآسانی هاست ولتر

هر وقت دلت خواست عیب کسی رو بگیری، یادت باشه که تو این دنیا، همه مردم مزایای تو رو نداشتن. اسکات فیتس جرالد

نگاه ِ او به من کفایت می کرد برای سرمستی وصف ناپذیرم  اگر چشمان ِ عالمی حتی نسبت به من کور می شد. سلوک محمود دولت آبادی

 روزگار نکبتی شده؛ آن قدر که آدم دلش میخواهد مدام به خاطره هاش چنگ بیاندازد و آنجاها دنبال چیزی بگردد. عطر یاس - عباس معروفی

اگر تو ثروتمند باشی، سرما یک نوع تفریح می شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی، اگر فقیر باشی برعکس، سرما بدبختی می شود و آن وقت یاد می گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف متنفر باشی !!!

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

چند جمله براي تاملي بيشتر در زندگي یکشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۱ 15:14

 به جز حضور تو هيچ چيز اين جهان بيكرانه را جدي نگرفتم حتي عشق را. حسين پناهي

چـــرا هـیـچ وقــت هـیـچ چـیـز هـمـیــن حـــالا نیــسـت؟ ساموئل بکت

هيچ كس قادر نيست ما را خوار و حقير نمايد و آسودگي و آرامش فكرمان را بر هم زند، مگر آنكه خودمان ابزار اين كار را در اختيارشان قرار دهيم. برنارد باروخ

دشمنان نیستند که انسان‌ها را به تنهایی و انزوا محکوم می‌کنند، دوستانند . میلان کوندرا

دل آدمی وقت بالا رفتن از بلندیهای محبت گه گاه استراحتی می‌کند، ولی در سراشیبِ تندِ احساساتِ نفرت آلود، به ندرت می‌ایستد.  بابا گوریو - اونوره دو بالزاک

تغيير آن چيزي نيست که مي‌آموزيم آن چيزهائي ست که از دست مي‌دهيم جوستين گاردر

دوست داشتن احتمالا بهترین شکل مالکیت است و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن…  ژوزه ساراماگو

هميشه کافى نيست که توسط ديگران بخشيده شويم، گاهى بايد ياد بگيريم که خودمان هم خودمان را ببخشيم نلسون ماندلا

موفقيت تنها يک چيز است اين که: زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد ... کريستوفرمورلي

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم فریب همان کسانی را خورده‌ایم که باورشان داشته‌ایم! لئو بوسکالیا

به لاک پشت‌ها نگاه کنید آنها تنها وقتی پیشرفت می‌کنند که سرشان را از لاک خود بیرون می‌آورند ... بریانت

گاهي وقتها دادن يه شانس دوباره به كسي مثل دادن يه گلوله‌ي اضافس براي اينكه بار اول نتونست تورو خوب هدف بگيره

هرگاه بتوانیم از نیروی تخیل به همان اندازه استفاده کنیم که از نیروی بصری استفاده می‌کنیم هر کاری انجام پذیر است... کارلایل

هیچ صیادی در جوی حقیری كه به گودالی می‌ریزد مرواریدی صید نخواهد كرد. فروغ فرخزاد

زنــده‌هــا بـیـــش از مــــرده‌هــا بــه مهــربــانـی نـیــاز دارنــد ... جرج آرنولد

 افراد همیشه درصددند که به شما آن چیزی را تعلیم بدهند که خودشان بیشتر از همه به آن محتاج هستند... اسکار وایلد

میخواهم با کسی بروم که دوستش دارم... نمیخوام بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم، یا در اندیشه‌ی خوب و بدش باشم، نمیخوام بدانم دوستم میدارد یا نمیدارد... میخواهم بروم با کسی که دوستش میدارم...  برتولت برشت

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي براي پند آموزي سه شنبه ۲ آبان۱۳۹۱ 15:39

گفت: چند سال داری؟ گفتم: روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم، کودکی چند ساله‌ام!

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی، دیگر نفسی برای ماندن در کنار او باقی نخواهد ماند!

 شرط دل دادن دل گرفتن است، وگرنه یکی بی دل می‌شود و دیگری دو دل!

 پروانه گاهی فراموش می‌کند که زمانی کرم بوده است و کرم نمی‌داند که روزی به پروانه‌ای زیبا بدل خواهد شد...

روزانه هزاران انسان به دنیا می‌آیند...اما انسانیت در حال انقراض است!

 وقتی آدما میگن بارون رو دوست داریم ولی تا بارون میاد چتربازمیکنن... وقتی میگن پرنده رو دوست داریم ولی تو قفس نگهش میدارن... باید از دوست داشتن آدما ترسید!

 مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی می میرند ولی در عزایش گوسفندها سر می برند.

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست، گاه نگاه است و گاه سکوت ابدی

شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری، اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد.

 توانایی عشق ورزیدن؛ بزرگ‌ترین هنر جهان است. اگر بتوانی دیگری را همانطور كه هست بپذیری و هنوز عاشقش باشی؛ عشق تو واقعی است.

همیشه وقتی گریه می کنی اونی که آرومت میکنه دوستت داره اما اونی که با تو گریه میکنه عاشقته.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات پندآموز بزرگان تاريخ یکشنبه ۲۳ مهر۱۳۹۱ 15:7

اگر مي‌دانستيد كه يك محكوم به مرگ، هنگام مجازات تا چه حد آرزوي بازگشت به زندگي را دارد، آنگاه قدر روزهايي را كه با غم سپري مي‌كنيد، مي‌دانستيد...

نیمی از مردم جهان، افرادی هستند که چیزهایی برای گفتن دارند ولی قادر به بیان آن نیستن و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند،اما همیشه در حال حرف زدن هستند. رابرت‌لی‌فراست
هـمـیـشـه حـرفـی بـزن، کـه بـتـوانی آنـرا بـنـویـسی چـیـزی را بـنـویـس، کـه بـتـوانـی آنـرا امـضـاء کـنـی و چـیـزی را امـضـاء کـن کـه بـتـوانی پـایـش بـایـسـتی. نـاپـلـئـون بـنـاپـارت
اگر مي خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، يا چيزی بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاری بكن كه قابل نوشتن باشد. بنجامين فرانكلين 
انسان موجود عجيبی است اگر به او بگـوييد در آسمـان، يـكصد ميـليارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد بي چون و چرا مي پـذيرد، اما اگر در پاركی بـبيند روی نيـمكـتي نوشته اند رنگی نشـويد بي درنگ انگشت خود را روی نیمکت می کـشد تا مـطمئـن شـود. نیچه
مهم نیست اگر انـسـان بـرای کـسی که دوسـتـش دارد غـرورش را از دست بـدهـد؛ امـا فـاجـعـه اسـت اگر بـه خـاطـر حـفـظ غـرور، کـسی را که دوسـت دارد از دست بـدهـد. ویـلـیـام شکـسـپـیـر
مايكل شوماخر چندين سال متوالی در مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک در دنيا اول شد. وقتي رمز موفقيتش را پرسيدند، در جواب گفت: تنها رمز موفقيت من اين است كه زماني كه ديگران ترمز مي گيرند، من گاز مي دهم ...

درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقتها را حکمت خدا مینامند. گاندی
قـرار نـیست مـن طـوری زنـدگی کـنـم کـه دنـیـا دوسـت داره ، خـب طـبـعـا قـرار هـم نـیـسـت دنـیـا هـمـونطـوری بـچـرخـه کـه مـن دوسـت دارم. جـروم دیـویـد سـالـیـنجـر
جـهـان سـوم جـایی‌سـت كـه هـر كـس بخـواهـد مـمـلكـتـش را آبـاد كـنـد خانـه‌اش خـراب مـیـشـود، وهـر كـس بخـواهـد خانـه‌اش را آبـاد كـنـد بـايـد بـرای ويـرانی مـمـلكـتـش بكـوشـد. پـروفـسـور مـحـمـود حـسابی
 انسان عاقل كسي است كه از تقصيرات ديگران بگذرد، اما تقصيرهاي خود را به ياد داشته باشد. ابوعلی سینا
به گذشتۀ خود هرگز نمی‌اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه‌ای بگیرم. جواهر لعل نهرو

 گاهی آدمها تا جایی به هم نزدیك میشوند كه دیگر یكدیگر را نمی‌بینند! شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درست آنها از یكدیگر شود.

در كنارمان دلبر هست و اگر نیست، در سفر رسیدن به اویم؛ پس تنهایی وجود ندارد. ارد بزرگ

 آدمی‌زاد هرگز نمی‌فهمد كه تا چه اندازه عاشق است، مگر زمانی كه بكوشد ديگر عاشق نباشد! هريت بيچر استُو

 موقعی مرا ببوس که دوستم داشته باشی و چیزی جز عشق من، مشغولت نکرده باشد. نجیب محفوظ

 تظاهر به عادی بودن یعنی داشتن لبخند بر لب وقتی میل به گریه دارد آدم را میکشد! پائولو کوئلیو

 خدمت به وطن نیمی ‌از وظیفه است و خدمت به انسانیت، نیم دیگر آن.  ویکتور هوگو
در انتقام و عشق، زن وحشی تر از مرد است. فردریش نیچه
در یک جامعهء عقب مانده، همه مشکلات به خدا محول میشوند ...

 و

آموخته‌ام که هیچ‌گاه نجابت و تواضع دیگران را به حساب حماقت‌شان نگذارم ...

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتی زیبا درباره تجارت چهارشنبه ۱۲ مهر۱۳۹۱ 15:27

درآمد: هیچگاه روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد سرمایه گذاری کنید.
خرج: اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، بزودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.
پس انداز: آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.
ریسک: هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.
سرمایه گذاری: همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید.
انتظارات: صداقت هدیه بسیار ارزشمندی است، آن را از انسانهای کم ارزش انتظار نداشته باشید
.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

اگر خداوند برای لحظه ای فراموش می کرد که من عروسکی کهنه ام و قطعه کوچکی زندگی به من ارزانی می‌داشت، شاید همه آنچه را که به ذهنم می رسید را بیان نمی‌‌داشتم، بلکه به همه چیزهائی که بیان می‌کردم فکر می کردم.

اعتبار همه چیز در نظر من، نه در ارزش آنها که در معنای نهفته آنهاست. کمتر می‌خوابیدم و دیوانه‌وار رویا می دیدم، چرا که می‌دانستم هر دقیقه‌ای که چشمهایمان را بر هم می‌گذاریم٬ شصت ثانیه نور را از کف می‌دهیم، شصت ثانیه روشنایی.

هنگامی که دیگران می‌ایستند٬ من قدم برمی‌داشتم و هنگامی که دیگران می‌خوابیدند بیدار می ماندم. هنگامی که دیگران لب به سخن می‌گشودند٬ گوش فرا می‌دادم و بعد هم از خوردن یک بستنی شکلاتی چه حظّی که نمی بردم.

اگر خداوند ذره‌ای زندگی به من عطا می‌کرد٬ جامه‌ای ساده به تن می کردم. نخست به خورشید خیره می شدم و کالبدم و سپس روحم را عریان می‌ساختم.

خداوندا٬ اگر دل در سینه ام همچنان می تپید تمامی تنفرم را بر تکه یخی می‌نگاشتم و سپس طلوع خورشیدت را انتظار می کشیدم. روی ستارگان با رویاها) را نقاشی می کردم و با صدای دلنشین  ترانه عاشقانه‌ای به ماه پیشکش می‌کردم. با اشکهایم گلهای سرخ را آبیاری می کردم تا زخم خارهایشان و بوسه گلبرگ ها‌یشان در اعماق جانم ریشه زند.

خداوندا٬ اگر تکه‌ای زندگی می‌داشتم٬ نمی‌گذاشتم حتی یک روز از آن سپری شود بی‌آنکه به مردمانی که دوستشان دارم٬ نگویم که "عاشقتان هستم" آن گونه که به همه مردان و زنان می‌باوراندم که قلبم در اسارت (یا سیطره) محبت آنهاست.

اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در دستان من میگذارد٬ در سایه ‌سار عشق می‌آرمیدم. به انسانها نشان می دادم که در اشتباهند که گمان کنند وقتی پیر شدند دیگر نمی توانند دلدادگی کنند و عاشق باشند.

آه خدایا! آنها نمی دانند زمانی پیر خواهند شد که دیگر نتوانند عاشق شوند. به هر کودکی دو بال هدیه می دادم٬ رهایشان می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند. به پیران می‌آموزاندم که مرگ نه با سالخوردگی که با نسیان از راه می‌رسد.

آه انسانها، از شما چه بسیار چیزها که آموخته‌ام. من یاد گرفته‌ام که همه می‌خواهند در قله کوه زندگی کنند٬ بی آنکه به خوشبختی آرمیده در کف دست خود نگاهی انداخته باشند. چه نیک آموخته‌ام که وقتی نوزاد برای نخستین بار مشت کوچکش را به دور انگشت زمخت پدر میفشارد او را برای همیشه به دام خود انداخته است.

دریافته ام که یک انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین چشم بدوزد که ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.

من از شما بسی چیزها آموخته ام و اما چه حاصل٬ که وقتی اینها را در چمدانم می‌گذارم که در بستر مرگ خواهم بود  ..

مرگ خیلی آسان میتواند الآن بسراغ من بیاید، من تا میتوانم با مرگ مبارزه می کنم … مهم نیست، مهم آن است که زندگی و یا مرگ من چه تاثیری در زندگی دیگران داشته باشد.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي براي بهتر زيستن سه شنبه ۳ مرداد۱۳۹۱ 12:45

نیازی به انتقام نیست. فقط منتظر بمان. آنها که آزارت می دهند، سرانجام به خود آسیب می زنند و اگر بخت مدد کند، خداوند اجازه می دهد تماشاگرشان باشی.

 هر روز سپاسگزارم براي: شب هایی که به صبح می رسند، دوستانی که بخشي از خانواده مي شوند. رویاهایی که تحقق می یابند و علاقه هایی که به عشق تبدیل می شوند.

 انسان هم ميتواند دايره باشد و هم خط راست. انتخاب با خودتان هست! تا ابد دور خودتان بچرخيد يا تا بينهايت ادامه بدهيد.

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند. رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند، درختان میوه خود را نمی خورند، خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند، ماه، در ماه عسل شرکت نمیکند. گل، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد نتیجه: زندگی برای دیگران، قانون طبیعت است . . .
نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي از بزرگان تاريخ درباره دوست سه شنبه ۱۳ تیر۱۳۹۱ 16:59

همه محبتت را به پای دوستت بريز ولی همه اسرارت را در اختيار او نگذار. حضرت علی (ع

اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید. کوروش بزرگ

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب می‌کند. امیل فاگو
آن که از دشمن داشتن می‌ترسد، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت (هزلت
در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش. سقراط
در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و روی آن بنویس؛ از طرف کسی که فکر می‌کند تو بی‌نظیری. براون

رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد. جبران خلیل جبران

دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد. پل نرولا

بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شب‌هایت آرامش بخشد. جبران خلیل

هر بدی می‌توانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر سری داری با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد. سعدی
از دشمن خودت یک بار بترس و از دوست خودت هزار بار. چارلی چاپلین
نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و رازت آشکار نکند. بوعلی سینا

و:

همه کسانی که با تو می‌خندند دوستان تو نیستند. ضرب المثل آلمانی

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات بزرگان، كتاب، شعر از جنس درد و چهارشنبه ۳۱ خرداد۱۳۹۱ 12:8

ناامیدی دیواری است محکم، که پشت آن یک پرتگاه است و امید جاده ای است روشن که به مقصود نهایی، منتهی می شود.

 موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است. آنتونی رابینز

 موفقیت، سکه ای است که روی دیگر آن ناکامی است. آنتونی رابینز

گورستانها پراز افراديست كه مي پنداشتند چرخ دنيا بدون آنها نمي چرخد! وینستون چرچیل

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد!!!  جورج برنارد شاو

لذت دنیا متعلق به كسی نیست كه با آدم صادق زندگی می كند بلکه آرامش دنیا سهم كسی است كه با وجدان صادق زندگی میكند...  پائولو کوئیلو

هرگاه نتوانستي اشتباهي را ببخشي آن از کوچکي قلب توست، نه بزرگي اشتباه.

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکندمونتسکیو

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند، ولي قلبش سياه ميشود....

مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک لامپ از آن استفاده نمی کنیم . ویلیام جیمز

خوشترین دلگشایی و گردش است و دلکش ترین سرگرمی و کار، نیکوترین همدم تنهایی و همسایه‌ای نیکوکارتر و آشنایی باانصاف تر و یاری رام تر و معلّمی آرام تر و دوستی سودمندتر و کم زیان‌تر و بردبارتر و بی‌آزارتر و بی زحمت‌تر و کم غیبت‌تر و خوشگفت‌تر و پرشگفت‌تر و ...از کتاب نیست.

کجا دیده ای بوستانی در آستین و باغی در بغل گویا از زبان مردگان و ترجمان زندگان همدمی که تا تو نخوابیده ای بیدار است و ...محرمی رازنگهدار و آن كتاب است

شعر کاندیدای شعر برگزیده سال ۲۰۰۵ شده توسط یک بچه آفریقایی

قتی به دنیا میام، سیاهم،

وقتی بزرگ میشم،

سیاهم وقتی میرم زیر آفتاب،سیاهم،

وقتی می ترسم، سیاهم وقتی مریض میشم، سیاهم،

وقتی می میرم، هنوزم سیاهم

و تو، آدم سفید

وقتی به دنیا میای، صورتی ای، وقتی بزرگ میشی، سفیدی

وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی،

وقتی سردت میشه، آبی ای

وقتی می ترسی، زردی،

وقتی مریض میشی، سبزی

و وقتی می میری، خاکستری ای

و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟

محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد  .تولستوی

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن، صداقت با دروغگو، و مهربانی با سنگدل ...

یادمان باشد که: آن هنگام که از دست دادن عادت می شود به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست ...

زیباترین عکسها در اتاقهای تاریک ظاهر می ‏شوند؛ پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی، بدان که خدا میخواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند امـا آنچه خوب است همیشه زیباست ...

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛ بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری! بعد از چند روز به دوستی، بعد از چند ماه به همکاری؛ بعد از چند سال به همسایه ای ...

اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم ! دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم. او که یگانه است و شایسته ...

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: مگه کوری؟

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست. مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن ...

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید ...

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها، اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی‌شود ...

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛ وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی، چطور انتظار داری کس دیگه‌ای برات راز نگه داره؟

هیچ انسانی دوست نداره بمیره اما همه آرزو میکنن برن به بهشت. يادآوري، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد ...

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

 تصور می‌کنم این بهترین و واقعی‌ترین توصیفی‌ست که تاکنون از دوست شنیده‌ام. دوستان...... تو را دوست می‌دارند اما معشوق تو نیستند، مراقب تو هستند اما از اقوام تو نیستند.
آنها آماده‌اند تا در درد تو شریک بشوند اما آنها بستگان خونی تو نیستند. آنها.... دوستان  هستند، یک دوست واقعی همانند پدر سخت سرزنشت میکند، همانند مادر غم تو را می‌خورد. مثل یک خواهر سر به سرت می‌گذارد مثل یک برادر ادای تو را در می‌آورد.

اینکه بیشتر از یک معشوق دوستت می‌دارد. زیباترین مکان برای حضور، این است که دیگران در فکرشان تو را به یاد داشته باشند.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات پر نغز و جملاتي از بزرگان شنبه ۶ اسفند۱۳۹۰ 15:10

تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است پس همیشه امید داشته باش .. .

چه خوب می شد اگر، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی‌گرفتیم و عشق را با هوس و حقیقت را با واقعيت.

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته‌ای، از این آشفته‌ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم. فریدریش نیچه

 مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست.

 برگ در انتهای زوال می‌افتد و میوه در انتهای کمال، بنگريم که ما چگونه مي‌افتيم

برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم، لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است. کسی که چنین می پندارد، به گامهای خود نیز ایمان ندارد. پائولو کوئلیو

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده، حتی اگه بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت جبران را بده....

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

آدمی اگر پيامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نيست، چراكه:

اگر بسيار كار كند، می‌گويند احمق است! اگر كم كار كند، می‌گويند تنبل است! اگر بخشش كند، مي‌گويند افراط مي‌كند! اگر جمعگرا باشد، می‌گويند بخيل است! اگر ساكت و خاموش باشد می‌گويند لال است!!!

اگر زبان‌آوری كند، می‌گويند ورّاج و پرگوست...!  اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند می‌گويند رياكاراست!!!  و اگر نكند میگويند كافراست و بی‌دين .....!!!

لذا نبايد بر حمد و ثنای مردم اعتنا كرد و جز ازخداوند نبايد ازكسی ترسيد.

پس آنچه باشید که دوست دارید.

شاد باشید.؛ مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت شود.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات براي دگرگوني خويش دوشنبه ۱۷ بهمن۱۳۹۰ 10:56

زیباترین حکمت دوستی، به یاد هم بودن است، نه در کنار هم بودن . ..

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

خوب گوش کردن را یاد بگیریم گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند

انتخاب با توست، میتوانی بگوئی: صبح به خیر خدا جان یا بگوئی: خدا به خیر کنه، صبح شده . .

زندگی کتابی است پر ماجرا، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

مثل ساحل آرام باش، تا مثل دریا بی قرارت باشند ... . .

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش، که چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد  صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .

شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت، پس همیشه شاد باش . . .

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

يك ......... بد كمي بينديشيم پنجشنبه ۱۵ دی۱۳۹۰ 14:25

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد
یک گل میتواند بهار را بیاورد

یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد

یک پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

یک لبخند میتواند سرآغاز یک دوستی باشد
یک دست دادن روح انسان را بزرگ میکند

یک ستاره میتواند کشتی را در دریا راهنمایی کند

یک سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص کند

یک رای میتواند سرنوشت یک ملت را عوض کنند

یک پرتو کوچک آفتاب میتواند اتاقی را روشن کند

یک شمع میتواند تاریکی را از میان ببرد

یک خنده میتواند افسردگی را محو کند

یک امید روحیه را بالا می برد

یک دست دادن نگرانی شما را مشخص میکند

یک سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد

یک قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد

یک زندگی میتواند متفاوت باشد

 شما می بینید پس تصمیم با شماست

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات زيبا، احساسي و عشقي شنبه ۱۹ آذر۱۳۹۰ 15:12

 بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

مهم نیست که چه اندازه می بخشیم بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه  مقدار عشق وجود دارد

 اگر ۴ تکه نان خوشمزه باشد و شما ۵ نفر باشید کسی که اصلا از مزه آن نان خوشش نمی آید مادر است.

 هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی می میرند ولی در عزایش گوسفندها سر می برند.

 وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست، گاه نگاه است و گاه سکوت ابدی.

  شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری، اما هرگز آنرا که با تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد

توانایی عشق ورزیدن؛ بزرگ‌ترین هنر جهان است. اگر بتوانی دیگری را همانطور كه هست بپذیری و هنوز عاشقش باشی؛ عشق تو واقعی است.

 همیشه وقتی گریه می کنی اونی که آرومت میکنه دوستت داره اما اونی که با تو گریه میکنه عاشقته.

 همیشه یک ذره حقیقت پشت جمله: فقط یه شوخی بود؛ یک کم کنجکاوی پشت: همین طوری پرسیدم؛ قدری احساسات پشت: به من چه اصلا؛- مقداری خرد پشت: چه بدونم؛- و اندکی درد پشت: اشکالی نداره هست.

به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی می فهمی رنج را نباید امتداد داد باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات كوتاه زندگي شنبه ۹ مهر۱۳۹۰ 9:21

تنها اتاقی همیشه مرتبه و همه چیز سر جاش می‌مونه، که توش زندگی نکنی!

اگه زندگیت گاهی آشفته میشه و هیچی سر جاش نیست، بدون هنوز زنده‌ای!

حاصل عشق مترسک به کلاغ، مرگ یک مزرعه بود!

آسمان فرصت پرواز بلندي است.

قصه اين است چه اندازه کبوتر باشي!

گفتم: ای جنگل پیر تازگی‌ها چه خبر؟ پوزخندی زد و گفت: هیچ، کابوس تبر!

گفت: چند سال داری؟ گفتم: روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم، کودکی چند ساله‌ام!

گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی، دیگر نفسی برای ماندن در کنار او باقی نخواهد ماند!

شرط دل دادن دل گرفتن است، وگرنه یکی بی دل می‌شود و دیگری دو دل!

پروانه گاهی فراموش می‌کند که زمانی کرم بوده است و کرم نمی‌داند که روزی به پروانه‌ای زیبا بدل خواهد شد...

روزانه هزاران انسان به دنیا می‌آیند... اما انسانیت در حال انقراض است! وقتی آدما میگن بارون رو دوست داریم ولی تا بارون میاد چتربازمیکنن...

وقتی میگن پرنده رو دوست داریم ولی تو قفس نگهش میدارن... باید از دوست داشتن آدما ترسید!

اگر کاسبی نیست که دوست بفروشد ... در عوض آنقدر دوستان کاسب هستند که تو را به پشیزی بفروشند!

علم فيزيک دروغ مي‌گويد! براي ديدن نياز به نور نيست، فقط دليل لازم است!

پرواز كن آنگونه كه مي‌خواهي و گرنه پروازت مي دهند آنگونه كه مي‌خواهند

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

اگردروغ رنگ داشت شاید هرروز دهها رنگین کمان از دهان ما نطفه می بست وبی رنگی کمیاب ترین رنگ ها بود.

اگر گناه وزن داشت هیچ کس را توان آن نبود که گامی بردارد تو از كوله بار سنگين خويش ناله مي­كردي... و من شايد كمر شكسته‌ترين بودم.

اگر دیوار نبود نزدیکتر بودیم،همه وسعت دنیا یک خانه میشد وتمام آنچه در سفره بود سهم همه بود و هیچ کس در پشت هیچ ناکجایی پنهان نمی شد.

اگرخواب حقیقت داشت همیشه باتو در آن ساحل لبریز از ناباوری بودم.

اگر همه سکه داشتند دلها سکه را بیشتر از خدا نمی‌پرستیدند ویکنفر کنار خیابان  خواب گندم نمی‌دید تا دیگران از سر جوانمردی بی ارزشترین سکه‌اش را نثار او کنند.

اگر مرگ نبود، زندگی بی‌ارزش ترین کالا بود، ترس نبود، زیبایی نبود، خوبی هم شاید …

اگر عشق نبود به کدامین بهانه می خندیدیم و می‌گریستیم؟ کدام لحظه ناياب را اندیشه می کردیم و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟ آری بی گمان پیشتر از اینها مرده بودیم اگر عشق نبود.

اگر کینه نبود قلبها تمام حجم خود را در اختیار عشق می گذاشتند و من با دستانی که زخم خورده توست گیسوان بلند تورا نوازش میکردم و تو سنگی را که من به شیشه‌ات زده بودم به یادگار نگه میداشتی و ما پیمانه هایمان را شبهای مهتابی به سلامتی دشمنانمان پر میکردیم

اگر خداوند یک روز آرزوی انسان را برآورده میکرد من بی گمان دوباره دیدن تو را آرزو می کردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا آن گاه نمی دانم به راستی خداوند کدام یک را می پذیرفت؟

اگر غرور نبود چشم هایمان به جای لب هایمان سخن نمی گفتند و ما کلام محبت را در میان نگاه های گهگاهمان جستجو نمی کردیم اگر دیوار نبود نزدیک تر بودیم با اولین خمیازه به خواب می رفتیم و هر عادت مکرر را در میان ۲۴ زندان حبس نمی کردیم اگر خواب حقیقت داشت همیشه خواب بودیم هیچ رنجی بدون گنج نبود… ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند

اگرعشق ارتفاع داشت من زمین را زیر پای خود می گذاشتم  وتو هیچ گاه  عزم صعود نمیکردی آنگاه شاید پرچم کهربایی مرا در قله‌ها به تمسخر میگرفتی …

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی‌ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است. نيچه

مي دوني اگه شب خونه بري و با يه ذره عشق، يه ذره محبت و يه ذره ملايمت روبرو بشي معناش چيه؟ معناش اينه كه زنگ خونه را عوضي زدي.

مهم چقدر زندگي كردن است نه چند سال زيستن.  آدلي استيونسون

 من عاشق زندگي كردنم. زندگي البته بي مشكل نيست اما زندگي كردن بهترين چيزي است كه تاكنون به فكر كسي رسيده.  نيل سايمون

همه آنچه درباره زندگي آموختم در يك كلمه خلاصه مي­شود: مي‌گذرد!  رابرت فراست

عمري تلف كردم تا بفهم فهميدن همه چيز لازم نيست.  رنه كوتي

وقتي آدم خوابش نمي‌برد، زندگي كردن تنها كاري است كه از دست او بر مي‌آيد.   لبوويتس

  زندگي زبان خارجي است كه همه آدمها با تلفظ اشتباه بدان سخن مي‌گويند. مورلي

زندگي يك بيماري واگيردار است كه از طريق مقاربت منتقل مي شود.

 بايد زندگي كرد و  آموخت، اما افسوس كه وقتي آموختيم ديگر مجالي براي زندگي نداريم  كارولين ولز

 هر وقت مي شنوم كسي با افسوس ميگويد: زندگي سخت است دلم ميخواهد از او بپرسم  در مقايسه با چي؟  سيدني جي هاريس

و صدف در اعماق دریاست که توانسته نظر ها را جلب کند.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

گذرگاه عشق زنده یاد احمد شاملو شنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۰ 9:24

امیدوارم خدا نعمتهایش را بر شما سرازیر کند:
رنگین کمانی به ازای هر طوفان، لبخندی به ازای هر اشک، دوستی فداکار به ازای هر مشکل، نغمه‌ای شیرین به ازای هر آه، و اجابتی نزدیک برای هر دعا. جمله نهایی: عیب کار اینجاست که من آنچه هستم" را با  آنچه باید باشم  اشتباه می کنم، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم، در حالیکه آنچه هستم نباید باشم ...

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

سخنانی از بزرگان شنبه ۱۴ اسفند۱۳۸۹ 10:40

اگر برف می دانست کره خاکی چقدر کثیف است! هرگز هنگام فرود آمدن لباس سفید نمی‌پوشید...

کسی که به کسی حسد می ورزد، دلیل بر آن است که به برتری او اعتراف کرده است. وال پول

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی ماه است که او را پایبند می کند.  رابيندرانات تاگور

اگر شخصيت خود را با فعاليت‌هاي شغلي خويش مي‌سنجيد، پس وقتي كار نمي‌كنيد فاقد شخصيت هستيد.(وين داير

 يك سيگار خوب براي مرد همان قدر آرامبخش  است كه يك فصل گريه درست و حسابي براي زن خوب است.

در جلسه امتحان كساني كه نمي خواهند چيزي ياد بگيرند از كساني سوال ميكنند كه نمي‌توانند چيزي بگويند. والتر رالي

فكر خودكشي تسلا بخشي قوي است. چه بسيار شبهاي بدي را كه مي توان به مدد آن از سرگذازند. نيچه

بعضي از آدمها هر حرفي را باور ميكنند به شرطي كه  درگوشي و يواش به آنها بگوئيد. لوئيس.نايزر

"خودت باش"؛ شايد بدترين پندي باشد كه به بعضيها مي توان داد.تام ماسون

جهان به كام كسي است كه پرشور است و خونسرد.مك في

اگر چهره ات نقص دارد گناه آيينه نيست. گوگول

فکر کردن همواره با پیش بینی را تمرین کنید . چه اتفاقی ممکن است پیش بیاید و در آن صورت چه کار باید بکنید؟ . ترسی

 جوانی صندوق در بسته ای است که فقط پیران می دانند درون آن چیست . دوکلوس

به جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست . ارد بزرگ

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند . امیل زولا

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

برای تو که بیشتر قدر خود را بدانی سه شنبه ۳ اسفند۱۳۸۹ 11:38

وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، کمی فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن، وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند احساس بهتری خواهی داشت.
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

یک لبخند از طرف تو میتواند موجب شادی کسی شود حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند. و حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

مرا بسپار به يادت به وقت بارش باران گر نگاهت به آن بالاست و در حال دعا هستي خدا آنجاست دعايم كن كه من تنهاترين تنها نمانم.

قصه ها را گفته ايم چيزي نمانده براي گفتن كاش ميشد اسرار دل را نگه داشت و نگفت، تا كه روزي معشوق از دست نرود. ميداني که، خاصيت عشق اين است زماني كه دانستي و دانست اين راز را، هر دو گريزان ميشويد نميدانم چه رازيست فراموش نكن شايد سالها بعد در گذر جاده ها بي تفاوت از كنار هم بگذريم و بگوييم: آن غريبه چقدر شبيه خاطراتم بود

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است. خوشبختي ما در سه جمله است تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا) از دكتر علی شریعتی)

ارزش خواهر را، از کسی بپرس که آن را ندارد. ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند. ارزش چهار سال را، از يک فارغ التحصيل دانشگاه بپرس. ارزش يک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است. ارزش يک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است. ارزش یک ساعت را،از عاشقانی بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند. ارزش يک دقيقه را، از کسی بپرس که به قطار، اتوبوس يا هواپيما نرسيده است. ارزش يک ثانيه را، از کسی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است. ارزش يک ميلی ثانيه را، از کسی بپرس که در مسابقات المپيک،مدال نقره برده است.

زمان برای هيچکس صبر نمیکند. قدر هر لحظه خود را بدانيد. قدر آن را بيشتر خواهيد دانست، اگر بتوانيد آن را با ديگران نيز تقسيم  برای پی بردن به ارزش يک دوست، آن را از دست بده. 

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتی از بزرگان که گويند: پنجشنبه ۲ دی۱۳۸۹ 9:36

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو مینگرد... به دلی دل بسپار که بسیار جای خالی برایت داشته باشد... و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد...

 هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند دوست دارند... اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

 وقتی تو زندگی به یک در بزرگ رسیدی نترس و نا امید نشو... چون اگه قرار بود در باز نشه جاش دیوار میذاشتن...

  آنچه که هستی هدیه خداوند است و آنچه که میشوی هدیه تو به خداوند... پس بی نظیر باش. ..

  شریف ترین دلها دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد...

 بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای میروید...

  وقتی زندگی برایت خیلی سخت شد یادت باشه که دریای آروم ناخدای قهرمان نمیسازه. ..

 هر اندیشه ی شایسته ای به چهره انسان زیبائی میبخشد...

 قابل اعتماد بودن ارزشمند تر از دوست داشتنی بودن است. ..

 یکی میگوید: شب شده است. .. درحالی که دیگری میگوید: صبح در راه است

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

وقتي ارتباط عاشقانه ات به انتها ميرسد، فقط به سادگي بگو همه اش تقصير من بود . جكسون براون
در جستجوي نور باش، نور را مي‌يابي. آرنت
اگر بخواهي بر عالم فرمانروا باشي بايد عقل بر تو حاكم باشد.
صديق ترين، بي توقع ترين، مفيدترين و دائمي ترين رفيق براي هر كسي كتاب است. مارك تواين

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلکه دشواري رسيدن به سهولت است .

سخت کوشي هرگز کسي را نکشته است، نگراني از آن است که انسان را از بين مي برد

  همواره بياد داشته باشيد آخرين کليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد

تنها راهي که به شکست مي انجامد، تلاش نکردن است.

دشوارترين قدم، همان قدم اول است.

عمر شما از زماني شروع مي شود که اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد .

آفتاب به گياهي حرارت مي دهد که سر از خاک بيرون آورده باشد.

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است که شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد .

تنها راه ماندگاري هر مراوده دوستانه ايي، رسيدن به ساختاري مشترک است. ارد بزرگ
هيجانات هميشه شادي برانگيز هستند، اما هيچ شاديي نيست که بدون هيجان باشد. آلان چارمر
آخرين بار که به عشق و شور زندگي نهفته در وجود خود اجازه داديد تا بيرون آيد و کمي بازيگوشي کند کي بود؟ آخرين باري که از بازي با بچه هايتان به همان اندازه ي آنها لذت برديد، کي بود؟ آخرين باري که از زنده بودن خود به هيجان آمديد کي بود؟ نگران نباشيد ديگران درباره شما چه فکر مي کنند. به اين فکر نکنيد که آن چه را دوست داريد انجام بدهيد چقدر عملي، مفيد، يا موثر است. مضحک باشيد، عاشق باشيد، با شور و حال زندگي کنيد. خودتان باشيد . باربارا دي آنجليس
از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار. گاندي

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطي که آن را به کارهاي کوچکتر تقسيم کنيم.

اگر همان کاري را انجام دهيد که هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد که هميشه مي گرفتيد.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

آنگاه كه ... پنجشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۹ 10:56

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،
می خواهم بدانم،
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای
خوشبختی خودت دعا کنی؟ 

سهراب سپهري

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جمله هاي آموزنده پنجشنبه ۲۰ آبان۱۳۸۹ 10:48

همه­ ی هستی را نیرویی فرا گرفته است که تو را نیز حمایت می کند. این نیرو نگران توست. این نیرو همواره در دسترس است. اگر این نیرو را از دست بدهی خودت مقصری. اگر درها و پنجره های اتاقت را ببندی خورشید بیرون را نپوشانده ای بلکه خودت را در تاریکی محبوس کرده ای. حتی اگر درها را بگشایی پنجره ها را باز کنی و پرده ها را هم کنار بزنی باز اگر چشمانت را بسته نگه داری جز تاریکی نصیبی نخواهی برد.  نسبت ما با خدا نیز چنین است:

عشق او همواره در دسترس است اما دل ما گشوده نیست. دلت را به خدا بسپار. بگذار خداوند تپش های هماهنگ با هستی را به آن الهام کند. دلی که هماهنگ با نبض هستی نامتناهی نمی تپدنوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

تمام مردم دنيا به يك زبان سكوت مي كنند.

جهنم واقعي وجدان معذب است.

خدا اشك را آفريد تا آتش درون را خاموش كند.

سكوت عاشق شنيدن است.

عاشق بادي هستم كه مسيرش را به پرنده تحميل نمي كند.

زنبور عسلي كه شيره گل قالي را بمكد دست خالي به كندو بر ميگردد.

واژه ي سلام متواضع ترين واژهاست.

باغبان به خاطر درختي كه در بهار سبز نشد بازو بند سياه بسته بود.

دوري مردم صندوق هاي پست را به هم نزديك مي كند.

دشمني كه كلام شيرين بر لب دارد شمشيرش تيز تر است.

خالي ترين ظرف ها بلند ترين صداها را دارد.

قلبم به احترام مهرباني كلاهش را بلند كرد.

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

گفتگوی شیطان با خدا سه شنبه ۶ مهر۱۳۸۹ 7:47
شیطان به خداوند گفت: چگونه است که بندگانت تو را دوست می دارند و تو را نا فرمانی می کنند در حالی که با من دشمن اند ولی از من اطاعت می کنند؟! خطاب رسید که ای ابلیس به واسطه همان دوستی که به من دارند و دشمنی که با تو دارند از نافرمانی های آنان در خواهم گذشت.

ای خدای من هر جا هستم، هر جا که باشم از تو لبریزم. عاشق را به عشقش برسان، تو میدانی که چرا میخوانمت!!!

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي دلنشين پنجشنبه ۲۱ مرداد۱۳۸۹ 15:59

خوشبختي ما در سه جمله است تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم:حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا .  دكتر علي شريعتي

 تمدن تنها زاییده افتصاد برتر نیست در هنر و ادب و اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت:لویی پاستور

بارش باران از پستان گیتی، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان. ارد بزرگ
هيچ گاه عشق به همدم را پاينده مپندار و از روزي كه دل مي بندي اين نيرو را نيز در خويش بيافرين كه اگر تنهايت گذاشت نشكني و اگر شكستي باز هم ناميد نشو  چرا كه آرام جان ديگري در راه است. ارد بزرگ

همه دوست دارند که به بهشت بروند، ولی کسی دوست ندارد که بمیرد - جان لوییس

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

تجربه ها و جملات زيبا پنجشنبه ۱۷ تیر۱۳۸۹ 15:35

وقتی به دنیا می­آییم در گوشمان اذان می گویند و وقتی از دنيا مي­رويم برایمان نماز می خوانند به راستی چه کوتاه است زندگی.... فاصله اذان تا نماز.....

دو چیز انتها ندارد. حماقت انسانها و پهنه‌‌ی کهکشنها. که البته در مورد کهکشنها مطمئن نیستم! آلبرت انشتین

داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است، ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است
کسانی را که تو را دوست دارند دوست بدار ... کسانی که تو را دوست ندارند دوست بدار ممکن است آنها تغییر کنند....
بالا تر از همه خودت باش!!! خوشبخت باش و زندگی خوبی داشته باش. و هرگز هرگز هرگز ریسمان "امید" را رها مکن
زندگی کتابی است پرماجرا، هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور مینداز
دو چیز را فراموش نکن: یاد خدا و یاد مرگ. دو چیز را فراموش کن: بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق دیگران. چهار چیز را نگه دار: گرسنگیت را سر سفره دیگران، زبانت را در جمع، دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست.
زندگي دفتري از خاطرهاست... يک نفر در دل شب، يک نفر در دل خاک... يک نفر همدم خوشبختي هاست، يک نفر همسفر سختي هاست، چشم تا باز کنيم عمرمان مي گذرد... ما همه همسفريم.
اگر نمازگزار بداند که چقدر از رحمت الهی او را فرا گرفته هرگز سر از سجده بر نمیدارد.

هیچ وقت برای شروع دیر نیست و بهتر است که همیشه جرات آغاز کردن را داشته باشیم.
نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

هم شعر و هم جملاتي زيبا از بزرگان چهارشنبه ۱۹ خرداد۱۳۸۹ 15:28

ای وصـــالــت آرزوی عـاشـقــــان     وی خیــالــت پیش روی عـا شقـان
 
هـر کجـا کـردم نظـربــالا و پســـت   جـلوه ای از روی زیبــای تو هســت
خـرقـه پـوشـان محـو دیـدار تواند      باده نوشان مست دیدار تواند
هـــم بـود در هــر دلـی مــاوای تو     هــم بـود در هـر سـری سـودای تو
حـرفـی از اسـرار عشقــم یـــاد ده    هــم بســوزان هـم مـرا بر باد ده

 انسان هیچوقت بیشتر از آنموقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگرا را فریب داده است. لارشفکو ....

انسان با غرور می تازد ، با دروغ می بازد و با عشق می میرد. دکتر علی شریعتی

این انسان نیست که با اصالت زاده می شود، بلکه اصالت زائیده انسانهای بزرگ است دانته .

شاد بودن بالاترین انتقامیست که می توان از زندگی گرفت.

قطاری که از ریل خارج شه، آزاده ولی به جایی نمی رسه.

 عشق، عشق می آفریند. عشق، زندگی می بخشد. زندگی، رنج به همراه دارد .رنج، دلشوره می آفریند. دلشوره، جرات می بخشد. جرات، اعتماد می آورد .اعتماد، امید می آفریند. امید، زندگی می بخشد. زندگی، عشق به همراه دارد . عشق، عشق می آفریند ماركوس بيكل

امید دارویی است که شفا نمی دهد، اما درد را قابل تحمل می کند . مارسل آشار

نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات زندگي از بزرگان چهارشنبه ۱۲ خرداد۱۳۸۹ 8:47

اگر قرار است براي چيزي زندگي خود را خرج كنيم، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت يك لبخند و يا نوازشي عاشقانه كنيم. شكسپير
زندگي رنج و درد نيست هديه ايي است براي شاد بودن. مادر گيتي جام زهر بر دهان كودك خويش نمي گذارد، او مي پروراند براي بهروزي و خوشبختي .
بشر به خوشبختی خیلی زود عادت می کند و چون خیلی زود عادت می کند خیلی زود هم فراموش می کند که خوشبخت است. آندره مصورا

هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد جز آنچه که در افق دید و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده اید.جيران خليل جيران

جستجوی حقیقت دیوانگی مطلق است، چه موقعیکه به حقیقت رسیدید ممکن نیست به کسی بگویید و دشمن شما نشود.برنارد روسن

افسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است؛ سعادت چیست؟ برادلي

هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست كه متوجه شویم كسی كه به آن اعتماد داشته ایم عمری فریبمان داده است...

ما به ندرت اتفاق مي­افتد درباره آنچه که داریم فکر کنیم در حالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم . شو پنهاور

هیچوقت به رؤیاهای کسی نخندید . مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند .

همۀ آنچه را که می شنوید باور نکنید، همۀ آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همانقدر که می خواهید نخوابید.

 بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون)

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم. اسکات پک
نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملات كوتاه و خواندني (جملات زندگي) شنبه ۱۸ اردیبهشت۱۳۸۹ 14:55

تو زندگی همه ما بعضی وقتها بهترین و ساده ت­رین جواب و راه حل کنار دستمونه، ولی این قدر به دور دستها نگاه میکنیم که آن را نمی بینیم.

بي وفايي کن وفايت ميکنند با وفا باشي خيانت ميکنند مهرباني گر چه آيينه ي خوشيست مهربان باشي رهايت ميکنند.

تو ارباب سخنانی هستی، که نگفته‌ای، ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند. (ضرب‌المثل تازی)

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند.

تا زمانی که ضمیر ناخودآگاهت را متقاعد نکنی که انسان موفقی هستی، شکست خواهی خورد. این قانع کردن با تاکید و تکرار موثر به وجود می آید.  اسکاول شین

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند. (مارتین لوتر‌کینگ)

فراموش نکن که خوشبختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

زندگی عجیبه! تا گریه نکنی کسی نوازشت نمیکنه تا نخوای بری کسی نمیگه بمون، تا نری قدرتو نمیدونن و تا نمیری کسی نمیبخشت.

همه دوست دارند که به بهشت بروند، ولی کسی دوست ندارد که بمیرد (جان لوییس )

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا ديوانگي بگذراني، از دست دادن يك دقيقه از خوشبختي است كه ديگر به تو باز نميگردد

زندگي كوتاه است، قواعد را بشكن، سريع فراموش كن، به آرامي ببوس، واقعاً عاشق باش، بدون محدوديت بخند، و هيچ چيزي كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن
نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |

جملاتي دلنشين شنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۸ 14:27

کسي را که دوست داري آزادش بگذار، اگر قسمت تو باشد برمي گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپير

 دوستت دارم؛ نه به خاطر شخصيت تو؛ بلکه به خاطر شخصيتي که در هنگام با تو بودن پيدا مي کنم. گارسيا مارکز

 شخصي را به جهنم مي بردند. در راه بر مي گشت و به عقب خيره مي شد .
ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببريد. فرشتگان پرسيدند چرا؟ پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد... او اميد به بخشش داشت

                                             ***

 بسیاری از مردم دعا نمی کنند بلکه فقط التماس می کنند. جرج برنارد شاو

                                              ***

زلال باش...،‌  زلال باش ..،

فرقی نمی‌كند كه گودال كوچك آبی باشی، یا دریای بیكران

فقط، اگر حقیقتا زلال باشی، آسمان در توست

و تو جاری هستی تا زندگی جاری باشد ...
                                         ***
زندگی قانـــــــون نیست
زندگی قافیه باران است
من اگر پاییزم و درختان امیدم همه بی برگ شدند
تو بهاری و به اندازه ی باران خدا زیبایی
و بلندای امیدت پاسداشتی مداوم برای زندگیست

                                         ***

روزی ایوان تورگینف، نویسنده ی مشهور روس، با مرد فقیری برخورد کرد که از او صدقه خواست.
وی می گوید: من به تمام جیبهای خود دست زدم،ولی چیزی نبود.

فقیر همچنان انتظار می کشید و دست دراز شده اش کمی منقبض و لرزان. در حالی که پریشان و ناراحت شده بودم دست کثیف او را گرفتم و فشردم و گفتم: برادر،از دست من عصبانی نشو، چیزی همراهم ندارم.
فقیر چشمان قرمز شده اش را بالا آورد، تبسمی کرد و گفت: تو مرا برادر خطاب کردی، و این در حقیقت هدیه ای است که به من دادی.
نوشته شده توسط منوچهر دانای  | لینک ثابت |